מכרז לפינוי סודה ליים מוצקה מחצרי משרד הביטחון וצהל