מכרז למתן שירותי ניהול מערכות מידע (מנמ"ר) במיקור חוץ