מכרז פומבי לשירותי אריזה ושילוח מטענים     המשך...