מכרז מס' 3/2022 - הפעלה של בית עלמין בעיר אור יהודה