הצעות לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכת מידע ממוחשבת לניהול שכר, נוכחות ומשאבי אנוש