מכרז לאספקת מערכות לביצוע בדיקות במעבדה המטולוגית, כולל מתכלים ושירותים נלווים