עובד/ת סוציאלי/ת למניעה וטיפול באלימות במשפחה בשיתוף עם המשטרה