מכרז פומבי 27.2020 - הזמנה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ ת משפטי חוף הכרמל והסכם למתן שירותים משפטיים