מכרז חכל רהט פיתוח שצפ ליד היכל התרבות רהט שש13.2.2019