תחה"כ אורות רבין –  הרכבת כיסויים לתעלות כבלים   - מכתב שינויים מס' 2 מיום 01/10/2020- שינויים בכתב כמויות והבהרות