מכרז לרכש אספקה, הובלה, הרכבה ואספקת ריהוט לכיתות מעבדות בבית ספר