מכרז לרכישת שירותים של אספקה, התקנה ו/או תיקון דלתות פלדה ומערכות הגנה במחוז דרום