מסמכי מכרז 14-2020 לביצוע עבודות ניקיון בבתי ספר יסודיים באילת