הסכמי מסגרת עם מכונים לביצוע בדיקות רפואיות לשליחים ובני/בנות זוג