מכרז להפעלת תוכנית תעסוקה מוגנת לאוכלוסיית השיקום של תושבי העיר