לקבלת שירותי ייעוץ מדעי למינוף המופ החקלאי + מתן שירות של בקרת שטח למחקרים מבוצעים