הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד- אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ