תכנון, אספקה, הובלה והתקנת מתקני משחקים בשצ"פ שכונת נווה חורש