מכרז פומבי 27/2021 לתכנון מפורט לפי פרוגרמה משרד החינוך – בית ספר יסודי קורצ'אק 12 כיתות - המכרז הוקפא