מכרז - מאגר למתן שירותי ארגון וביצוע טיולים שנתיים, סיורים לימודיים והקפצות בבתי ספר