קבלת שירותי בדיקות רפואיות ופסיכולוגיות עבור המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – אזור מרכז