אספקה והתקנת מידוף (אצטבאות משטח) מחסן האגף לשעת חירום ביבנה עבור משרד הבריאות