ביר אל מכסור - נוף נטופה- ביצוע תשתיות א' ל-226 יחד