מכרז לאספקת שירותי הפעלת מטבחים בבסיס חיל האוויר - טכני חיפה