קול קורא מלגות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים