מערכת GC-MS (GAS CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY) חדשה ו/ או משומשת