מכרז לאספקת גז טבעי דחוס באמצעות תחנות תדלוק ניידת