מכרז לרכישה, אספקה, התקנה ותחזוקה של אמצעי תצוגה וסריקה