מכרז לאספקת מערכת אוטומטית לגילוי חיידקים ופטריות בבקבוקי תרבית (דם)