הליך הצעות מחיר 2020/92 שירותי כריתת עצים מסוכנים ברחבי העיר