שירותי הובלת מטענים ברכב משא בלתי אחוד/סגור פתוח מסוג N-1 עבור תחה"כ אורות רבין