מכרז למתן שירותי אבטחה שמירה, בידוק ביטחוני וניקיון