מכרז לאספקה, התקנה, שירות, אחריות ותמיכה של מערכת אורקולית