עיריית נהרייה מפרסמת בזאת מכרז פומבי מס' 016/20 לקבלת הצעות מחיר לתכנון כוללני להרחבת בית העלמין בכברי