מכרז מסגרת לרכישת כלי רכב שונים ושירותים שונים לכלי רכב