קול קורא להגשת הצעות להפקת תכנית העוסקת בתרבות ישראלית, עבור תאגיד השידור הישראלי - כאן 11