הזמנה להציע הצעות למתקני ספורט לשימוש מטופלי ביה"ח בחצרות מחלקות האשפוז