מכרז לקבלת הצעות להיכלל ברשימת ספקי מכרז מסגרת ליועצי קונסטרוקציה, חשמל, אינסטלציה ומיזוג אוויר