מכרז פומבי מספר 3/20 לביצוע עבודות בניה ופיתוח בית ספר 4 כיתות במתחם בית יעקב בראש העין