מכרז מס’ 135/2021 להפעלת מערך דגימות לאיתור נשאי נגיף הקורונה לביצוע דיגום בטכנולוגיית RT-PCR ואנטיגן במערכת ה