אספקה והתקנת ריהוט מעבדות בכל יחידות מינהל המחקר החקלאי