מכרז פומבי אספקת שירותי ייעוץ וליווי פעילויות אבטחת מידע עבור משרד המשפטים