מכרז לקבלת שירותי בדיקה ואימות של התייעלות אנרגטית והפחתת גזי חממה