קבלת שירותים משפטיים בתיקים פליליים בתחומים שבסמכות משרד הכלכלה והתעשייה לרבות ליווי וייצוג משפטי כתובעים