מכרז ארונות חכמים לניהול מלאי תרופות ונרקוטיקה במחלקות