מנהל/ת מחלקת בקרה ופיקוח על נכסים עירוניים באגף נכסים ו – G.I.S