הודעת פטור ממכרז כוונה להתקשר עם מוסכים לאחזקת רכב, משאיות וציוד מיוחד כ"מוסכים בלעדיים"