מכרז להגשת מועמדות להיכלל במאגר ספקי כיבוד לאירועים וקבלות פנים