החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד מכריזה בזאת על משרה פנויה לתפקיד מנכ"ל/ית