מכרז לכתיבת והדפסת חומרי לימוד לתלמידים בשפה הערבית